Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Najlepszy program wspomagający zarządzanie stadem bydła
Elektroniczna Księga Bydła, Wykaz Zdarzeń, Księga Obrotu Inwentarzem Żywym
Miesięczna aktualizacja danych (próbne udoje, pokrycia, laktacje...)
Komplet danych o stadzie w bazie startowej
Nowa wersja - łatwa intuicyjna obsługa, nowoczesny wygląd, praca w sieci

Funkcjonalnośc systemu

 

 

Karta zwierzęcia

W poszczególnych zakładkach prezentowane są:

 • Bieżące informacje – dane pochodzeniowe, wyniki ostatniego próbnego udoju, ostatnie zdarzenia, ostatnie pokrycie, ostatnią laktację, terminy wykonane i niewykonane
 • Laktacje – wyniki dotyczące poszczególnych laktacji, wydajność życiowa, średnia roczna, średnia laktacyjna
 • Próbne udoje – wyniki prób w poszczególnych laktacjach
 • Historia przemieszczeń – daty przybycia – ubycia – miejsca przeznaczenia
 • Pokrycia – krycia w poszczególnych laktacjach 
 • Cechy płodności – data wycielenia, numer porodu, rodzaj porodu, OKMWC, OKMC, przestój poporodowy, dni usługi, długość ciąży, okres zasuszenia
 • Wartości hodowlane - wartości hodowlanych cech mlecznych i cech pokroju
 • Wyniki miesięczne – wyniki miesięczne krowy w poszczególnych latach
 • Ocena typu i budowy – ocena typu i budowy krowy 
 • Potomstwo – dane o urodzonym potomstwie
 • Drzewo genealogiczne – drzewo genealogiczne (z możliwością  wydruku  rodowodu  zwierzęcia)
 • Karta zdrowia – możliwość wprowadzania badań, chorób, pokryć, wycieleń, wag)
 • Notatki – notatnik umożliwiający zapisywanie uwag i spostrzeżeń o danej sztuce

 

Karta obory

Prezentacja wyników dla poszczególnych obór:

 • Wyniki próbnych udojów - informacje o liczbie krów w gospodarstwie,liczbie krów dojnych w dniu próby, średniej ilości mleka, białka i tłuszczu. Dane o moczniku, komórkach somatycznych (średnia arytmetyczna, średnia warzona) 
 • Wydajności miesięczne - wydajności obory z poszczególnych lat
 • Wydajności laktacyjne - przeciętne wyniki laktacji – 100 i  305-dniowych lub krótszych zakończonych, średnią roczną i średnią ogółem
 • Miesiąc bieżący i rok wcześniej - wydajności obory z ostatniego miesiąca próby oraz o rok wcześniejsze. Miesiąc próby można dowolnie wybierać spośród wszystkich zarejestrowanych prób
 • Rok bieżący do poprzedniego - aktualne wyniki obory, od początku roku do ostatniej próby (narastająca, średnia roczna, średnia laktacyjna, 100 dniowa, pierwiastek)
 • Wykres wydajności laktacyjnej średniej rocznej - graficzna prezentacja przeciętnych  wyniki obory w poszczególnych latach oceny
 • Mleko skupowe – rejestracja mleka skupowego

 

Karta zdrowia

 • Rejestracja 
  • badań
  • chorób
  • pokryć (możliwość otrzymywania pokryć z bazą miesięczną)
  • porodów/poronien
  • kondycji 
  • rui
  • wag jałówek
 • Przeglądanie wszystkich zarejestrowanych zdarzeń

 

Selekcja zwierząt

 • selekcja krów/ jałówek/ buhajów wg wybranych kryteriów z możliwością uzyskania dowolnych zestawień dla wyselekcjonowanych zwierząt
 • kryteria dla krów 
  • dane ogólne - miejsce pobytu (obora, budynek, sektor, kojec), kategoria, rasa, data urodzenia, przemieszczenia 
  • terminy – planowane, niewykonane, wykonane w określonych terminach, brakowania
  • zdrowie – chore, zdrowe, bez chorób, okres zachorowań
  • ocena – wartości hodowlane, kondycja, ocena typu i budowy
  • wydajność – cechy wydajności laktacyjnej (100, 305-dniowej, pełnej) i  życiowej 
  • data i wyniki próbnego doju
  • pochodzenie – matka, ojciec, dziadkowie
  • rozród – data wycielenia, długość laktacji, długość ciąży, okres rui, okres miedzywycieleniowy, okres międzyciążowy, okres usługi, przestój poporodowy
 • kryteria dla buhajów 
  • dane ogólne - miejsce pobytu (obora, budynek, sektor, kojec), kategoria, rasa, data urodzenia, przemieszczenia 
  • wartości hodowlane
  • choroby i wagi

 

Prognozowanie zdarzeń

Prognozowanie zdarzeń (wycielenia, zasuszenia, pokrycia, badania)

 

W kalendarzu przeglądamy prace do wykonania sygnalizowane przy uruchomieniu programu

 • prace do wykonania  (data planowana, kolczyk, rodzaj pracy do wykonania)
 • prace nie wykonane w terminie

Otrzymaną listę można ograniczać wg podanych kryteriów.

 

Współczynnik pokrewieństwa

Moduł do wyliczania stopnia pokrewieństwa między krowami /lub jałówkami a buhajami.

 

Wykaz zdarzeń

Automatyczne przygotowanie dokumentu Wykaz Zdarzeń dla zootechnika oceny

 

Księga rejestracji bydła

Księga rejestracji bydła – prowadzenie dokumentów wymaganych przez ARiMR

 • księga rejestracji bydła wypełniana automatycznie na podstawie danych zarejestrowanych w systemie obora
 • Tworzenie dokumentów przekazywanych do ARiMR 
 • Zgłoszenie bydła do rejestru
 • Zgłoszenie przemieszczenia
 • Zgłoszenie padnięcia bydła

   

 

Księga obrotu inwentarzem żywym (KOIZ)

 • automatyczne generowanie informacji do uzupełnienia Księgi Obrotu Inwentarzem Żywym
 • generowanie formularza na podstawie zdarzeń – urodzeń, przybyć, ubyć, przeklasowań
 • wydruk formularza

 

Analizy

Na oddzielnych zakładkach są prezentowane dane w postaci tabel i wykresów: 

Wydajność, Rozród, Somatyka i Obserwacja.

 • Wydajność 
  • Wydajności obory - miesięczne, aktualna wydajność roczna, wydajność za ostatnie 12 miesięcy
  • Próbny udój - wyniki próbnego udoju dla grup laktacyjnych
  • Odstępstwa - prezentowane są sztuki, których wyniki nie mieszczą się w zakresach
  • Wydajność na przestrzeni laktacji - średnie wyniki dla stada i na ich tle wyniki poszczególnych sztuk
 • Rozród 
  • Cechy płodności - wycielenia i średnie okresy, wyniki skuteczności unasieniania, skuteczność inseminacji,  porody wg kodów
  • Odstępstwa - sztuki niezacielone pow. 150 dni, sztuki z okresem między wycieleniowym (wg parametru) – nieregularne ruje 
  • Wskaźniki - W ramach tej funkcji są wyliczane wskaźniki płodności
 • Somatyka - analiza komórek somatycznych w próbnym udoju  
  • Komórki somatyczne - wyniki obory
  • Poszczególne sztuki - lista krów wg ostatniego próbnego udoju z wynikami komórek
  • Odstępstwa – komórki somatyczne - lista sztuk spełniająca określone kryteria związane z komórkami somatycznymi
  • Chore - lista krów chorych w okresie laktacji
 • Obserwacja - lista krów, u których wystąpiło co najmniej jedno ze zdarzeń 
  • nr ostatniej laktacji powyżej 5
  • wydajność mleka w dniu próby niższa od średniej stada o co najmniej 20% 
  • sztuki, które przekroczyły 500.000 (parametr) komórek somatycznych co najmniej 5 razy w roku
  • od daty wycielenia do daty próby minęło 200 dni i brak krycia skutecznego

 

Zestawienia

Funkcja przeznaczona jest do tworzenia zestawienia wybranych informacji dla krów. Umożliwia wyświetlenie,zapisanie  a następnie wydruk zestawienia.

Okno zestawień zostało podzielone na dwie części.

Lewa strona zestawienia służy do wyboru parametrów .Prawa -  wybrane pola do zestawień 

Parametry podzielono w grupy:

 • Ogólne - zawierające parametry do wyboru sztuk np. po kolczyku czy dacie urodzenia
 • Pochodzenie - parametry określające pochodzenie sztuki
 • Zdrowie - badania, choroby, wagi
 • Rozród - pokrycia, wycielenia, cechy płodności, ruje
 • Ocena - ocena typu i budowy
 • Wydajność - życiowa, laktacyjna, średnia życiowa, średnia laktacyjna(Lzl - liczba zakończonych laktacji), wydajność 100 dniowa pierwiastek  
 • Laktacje - 305 dniowe,  pełne, bieżące, maksymalne
 • Próby - mleko, tłuszcz, białko, kom. Somatyczne
 • Terminy - planowane - zasuszenia, porodu, krycia  

 

    

W  zestawieniach  dodano możliwość  wyboru rodzaju zestawień, umożliwiającego zapisanie zbioru do formatu .txt, xls, csv, doc, htm. W tym celu należy zaznaczyć - 'do eksportu' następnie kliknąć na klawisz 'Zestawienia'

 

Wszystkie zestawienia można Drukować.